Альбом Анатолия Титова    "СТАРИННЫЙ РОМАНС"
 


8.   Разбитая кукла    -    cл. Д.Минаева, муз. А.Титова
   
                   

Разрешите запуск ActiveX.


          На страничку альбома А.Титова